Annelous

In onze sterk veranderende omgeving zijn mensen en organisaties nodig die zich laten aanspreken op hun wezenlijke potentie, hun unieke talent. Het ontwikkelen van de eigen unieke potentie van mens of organisatie is mijn specialiteit. Opdat wij allen onze kracht leven en onze talenten aanbieden waardoor wij en onze maatschappij tot volle bloei kunnen komen.

Niet alléén het (h)erkennen van het eigen talent of de passie van de mens of organisatie maar juist ook het leren omgaan met die talenten, waardoor ze zichtbaar en concreet tot bloei komen is mijn passie en mijn kracht.