Inspiratie

Sinds 2001 ben ik discipel van His Holiness Sri Sri 1008 Soham Babajee. Babajee is een Aghori, Meester uit de traditie van het Himalayan Mysticism en Mahamandleshwar van de Juna Akhara. Hij is oprichter en voorzitter van de Soham Babajee Missions,http://www.sohambabajeemissions.com

Als gevolg van de onvoorwaardelijke liefde, wijze lessen en de voortdurende begeleiding van Babajee ontwikkel ik mijn talenten op een steeds dieper niveau. Middels mijn deelname aan concrete projecten, zoals het uitdelen van dekens in Nepal of het creëren van een biologische tuin in Zijn ashram in Bilamangal, India, word ik uitgedaagd om mijZelf dieper te ontmoeten. Door Zijn dagelijkse ondersteuning ontwikkel ik mijn eigen kwaliteiten en word ik gevoed.

Ik ben dankbaar dat ik Zijn liefde en ongekende wijsheid mag doorgeven.

Babaji1

...Happy experiences make life delightful, sad experiences lead us to growth. Suffering shows us where we still have to grow, just as physical pain points to illness.

Therefore, we should try to realize the value of even a single drop of tear that comes through our sufferings. It is too precious. Because tears are God’s way of melting the frozen grief to unite with the “Unseen Guide” (Adrista) within us.

H.H. Babaji