Aanpak

Ik wil jou en je organisatie graag ondersteunen bij het vinden van je potentie en daarmee je bestaansreden en recht. Als je weet wie of wat je bent en waarom je doet wat je doet, spreek je jouw werkelijke passie aan. Naast het (h)erkennen van jouw potentie daag ik je ook uit er écht in te gaan staan.

Om werkelijk te leven wie of wat je bent. Hoe neem je verantwoordelijkheid voor wie of wat je bent? Hoe bepaal je de route als alle zekerheden omvallen? Wat zijn jouw overlevingsmechanismes en hoe bewust ga je daarmee overweg? Met hulp van zeer diverse technieken en methodes (zie ook Linkedin), maar vooral door een diepe doorleving van de materie bied ik steun en aanmoediging bij het spannende avontuur van Zelfontwikkeling van jou en je organisatie.

Als oprichtster van de World Dialogue Foundation gebruik ik regelmatig de verbluffend simpele methode van dialoog met een talking stick. Mijn ervaring met dialoog in boardrooms en in achterstandswijken in Rotterdam hebben mij geleerd dat dialoog een heel simpele en krachtige manier is om mensen te verbinden op een authentieke wijze. Dialoog dwingt tot luisteren naar de ander maar vooral ook tot luisteren naar jeZelf. Steeds wordt het hart geraakt van jezelf en van de mensen om je heen waardoor er ook een bereidheid is om een ander perspectief te verkennen in plaats van steeds te herhalen wat je zelf al eerder bedacht. Dialoog zorgt dat er in gezamenlijkheid nieuwe ideeën ontstaan.

Ook de methodiek van het systemische constellatie werk is een van de pijlers van mijn aanpak. Ik geef graag workshops Organisatie- en/of Familieopstellingen met groepen of gebruik de methodiek in persoonlijke en coachingsgesprekken.

Daarnaast maak ik gebruik van het systemische gedachtegoed in hele brede zin. De oneindige mogelijkheden die het werken met het belichamen van energetische velden biedt is een bron van inspiratie en ontdekking voor mij.