(Project)management

Mijn expertise ligt op het gebied van het creëren van vitale samenwerking. Waar een team vastloopt, kan ik analyseren wat er (op een wezenlijk niveau) misloopt en een voorstel doen hoe uit de situatie te komen. Door heldere en liefdevolle spiegeling van het gedrag creëer ik nieuwe perspectieven waardoor een echte verandering op gang komt. Waar nodig kan ik ook een tijdelijke (schaduw) rol in het managementteam vervullen, waardoor ik middels voorbeeldgedrag een afdeling of team op een nieuw spoor zet. Door een verschuiving in perspectief en bewustzijn ontstaan onverwachte mogelijkheden.

Daarnaast is het mogelijk dat ik als projectmanager een veranderingstraject inzet. Naast het inhoudelijk begeleiden van bijvoorbeeld de creatie en simultane implementatie van een eenduidige en gedragen cultuur, ligt mijn bijdrage in dit soort trajecten ook in het ontwikkelen van de individuele managers in hun bewustzijn en hun omgang met elkaar en hun medewerkers.

Opdrachten op het gebied van leiderschapsontwikkeling, de ontwikkeling van menselijk kapitaal (HRD) maken dat in mijn expertise van verschillende gebieden kan aanspreken. Deze opdrachten inspireren mij om al mijn creativiteit aan te spreken en het beste uit mijzelf en de kandidaten te halen.

Mijn sterktes worden het meest aangesproken in project- of interim-managementopdrachten met een stevige veranderingscomponent of met een complex en lastig samenwerkingsveld of op het gebied van cultuur- of strategieontwikkeling en implementatie of een combinatie van de bovenstaande thematieken. Steeds heb ik daarbij voor ogen dat een groei van een organisatie groei van de individuen binnen die organisatie betekent.

Leiderschaps- en bewustzijnsontwikkeling maak ik altijd een onderdeel van het proces.