Training

Mijn trainingen zijn meestal een onderdeel van een wat breder ingebed cultuurveranderingtraject, maar het kan ook zijn dat het “losse” teambuilding of meer inhoudelijk getinte heidagen betreft. Ik maak mijn trainingen altijd op maat.

De training kan geheel bestaan uit basis teamtrainings-elementen of juist gericht zijn op inhoudelijke (strategische, tactische of operationele) zaken of op een combinatie ervan. Na een intake gesprek, waarin ik jouw vraag helder probeer te krijgen maak ik een uitgewerkt concept programma waarin de elementen van de training worden beschreven en het beoogde effect. Samen stellen we op basis hiervan de inhoud van de training vast.

Natuurlijk is het altijd mogelijk dat de training op de dag zelf toch anders gaat, omdat ik me aanpas aan de situatie die zich op de dag zelf in een groep voordoet.