Familie opstellingen

Wat is een familieopstelling?

Bij familie (en organisatie) opstellingen wordt er gewerkt aan de hand van een systeembenadering die gebaseerd is op het gedachtegoed van Bert Hellinger. Families worden als een systeem van samenhangende onderdelen beschouwd. Bij een familieopstelling wordt een ruimtelijke voorstelling van de familie gemaakt, waardoor zichtbaar wordt waar de mogelijke blokkades in het familieveld zijn; waar de liefde niet kan stromen. Door naar het gehele veld van het familiesysteem te kijken, wordt vaak zonder woorden of interpretatie voor iedereen in één oogopslag zichtbaar waar de spanningen en verstoorde verhoudingen vandaan komen. Door voorzichtige interventies, die passend zijn in het familieveld wordt inzicht, bewustwording en heling mogelijk.

Wanneer kan een familieopstelling zinvol zijn?

De meest uiteenlopende vraagstukken kunnen zijn oorsprong vinden in de leerervaringen die een individu kreeg uit zijn familiesysteem. Dit betekent dat de opstelling antwoorden en inzichten kan geven op vele vragen. Enkele voorbeelden van vragen waar de familieopstelling vaak diepgaande inzichten op geeft zijn:

  • Hoe kan ik omgaan met langdurige conflicten in de familie (tussen echtparen, in de familie of met de kinderen) ?
  • Hoe kan ik het gevoel om ergens bij te horen en in liefde verbonden te zijn, ervaren?
  • Hoe kan ik een duurzame partnerrelatie opbouwen?
  • Het kan ik mijn vermogen om doelen te bereiken vergroten?

Hoe ziet de dag eruit?

We beginnen met een meditatie Je kunt zowel een persoonlijk als een organisatie vraagstuk inbrengen. We gaan ervanuit dat alles wat plaatsvindt tijdens onze ontmoeting van invloed is op iedereen die aanwezig is. We onderzoeken op de dag zelf welke vragen aan bod zullen komen. Mocht je eigen vraag niet direct opgesteld worden in een persoonlijke opstelling, dan leert de ervaring dat je toch aanreikingen krijgt over je eigen thema door bijvoorbeeld in een opstelling van een ander te staan of door deze te aanschouwen en beleven vanuit de cirkel. Wij zien een opstellingendag als een ceremonie waarin je op verrassende manieren aangeraakt kunt worden en inzichten aangereikt krijgt.

De familie opstellingen dagen worden regelmatig georganiseerd.