Organisatie opstellingen

Wat zijn organisatieopstellingen?

Bij organisatieopstellingen wordt er gewerkt aan de hand van een systeembenadering die gebaseerd is op het gedachtegoed van Bert Hellinger. Organisaties worden als een systeem van samenhangende onderdelen beschouwd. Bij een organisatieopstelling wordt een ruimtelijke voorstelling van de organisatie gemaakt, waardoor zichtbaar wordt waar de problemen in de organisatie optreden en waar ze hun oorsprong vinden. Door naar het gehele systeem te kijken, wordt vaak zonder woorden of interpretatie voor iedereen in één oogopslag zichtbaar waar de spanningen en verstoorde verhoudingen binnen de organisatie vandaan komen.

Wanneer kan een organisatieopstelling zinvol zijn?

Een organisatieopstelling kan helpen om situaties die in een organisatie spelen te verhelderen. Het geeft in korte tijd inzicht in professionele vraagstukken. Je krijgt meer inzicht in de werking van jouw organisatie en je eigen positie en rol daarin. Hierdoor wordt het makkelijker om een beweging te maken die tot een verbetering van de situatie kan leiden.

Eigenlijk kunnen alle vraagstukken binnen een organisatie zichtbaar gemaakt worden in een organisatieopstelling. De opstelling geeft meestal een scherp beeld van hetgeen er aan de hand is. Deze verheldering leidt tot nieuwe mogelijkheden om vervolgstappen te zetten. Enkele voorbeelden van vragen die aanleiding kunnen geven tot verheldering via een organisatieopstelling zijn:

Op organisatieniveau:

  • Leiderschapvraagstukken
  • Vraagstukken rondom (gebrek aan) verantwoordelijkheid
  • Samenwerkingsvraagstukken (binnen afdelingen of afdelingen onderling)

Op individueel niveau:

  • Loopbaanvraagstukken
  • Conflicten
  • Gebrek aan verbinding

Vanuit de positie van consultant, coach, trainer of projectmanager

  • Welke plek heb ik en dien ik daarmee de organisatie?
  • Ik loop vast in de organisatie, hoe kan ik de stroming herstellen?

Voor wie is een workshop organisatieopstellingen zinvol?

Managers en medewerkers van bedrijven, zelfstandigen, coaches en trainers kunnen veel baat hebben bij een opstellingendag; als antwoord op een ingebracht vraagstuk of door het verkregen inzicht in het systeem van de organisatie en de eigen plek en rol daarin. Iedereen kan een organisatievraagstuk in brengen maar dat is niet nodig om toch een leerzame dag te hebben.

Op de dag zelf wordt besproken welke vraagstukken worden opgesteld, mede afhankelijk van de beschikbare tijd. De ervaring leert dat ook wanneer je eigen vraagstuk niet direct opgesteld wordt, je meestal antwoorden krijgt over je eigen thema door in de opstelling van anderen te staan of de opstellingen te aanschouwen vanuit de kring.